การประชุม อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม ๖๓
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.
การประชุม อ.ก.ตร.กฏหมาย ประจำเดือนพฤษภาคม ๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.
ข้าราชการตำรวจ ร่วมกันบริจาคพัดลม ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ
พล.ต.ต.ภมร รัตนสมัย ผบก.ตป นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมบริจาคพัดลมจำนวน 12 ตัว ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ ที่หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจ ชั้น 3 เมื่อวันอังคารที่ 12 พค. 2563
ผบก.ตป. ร่วมกับข้าราชการตำรวจในสังกัด นำอาหารและขนม ไปแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโคโรน่าไวรัส
พล.ต.ต ภมร รัตนสมัย ผบก.ตป.ร่วมกับข้าราชการตำรวจในสังกัด นำอาหารและขนม ไปแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโคโรน่าไวรัส ที่ ถ.พระรามที่ ๖ โดยมี พล.ต.ต.นพปฏล อินทอง รอง.ผบช.สง.ก.ตร. ร่วมสนับสนุน
การประชุม ก.ตร. ประจำเดือน เมษายน 63
การประชุม ก.ตร.เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เม.ย.63 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนเมษายน 63
เมื่อวันอังคารที่ 21 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
การประชุม อ.ก.ตร.กฎหมาย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย.63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
โครงการ “ตำรวจไทยต้านภัยโควิดบริจาคโลหิตด้วยจิตอาสา”
ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตป.ได้ร่วมในโครงการ “ตำรวจไทยต้านภัยโควิดบริจาคโลหิตด้วยจิตอาสา” ณ สภากาชาดไทย ในวันศุกร์ที่ 3 เม.ย.63


นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่1/2563