ข้าราชการตำรวจกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ข้าราชการตำรวจกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ มอบของที่ระลึกให้กับ พล.ต.ต. ทวีพร มั่นชวนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓ ณ อาคาร ๑ ชั้น ๑๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตให้ข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุใชัยจินดา ชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.กฏหมาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์โซนซี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว